Sıkça Sorulan Sorular

 

Farabi Değişim Programı’ndan kimler yararlanabilir?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Öğretim elemanları değişim programından yararlanamazlar.

Farabi Değişim Programına katılmak için aranan asgari şartlar nelerdir?

Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve ya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması.

Farabi Değişim Programı süresi ne kadardır?

Değişimden yararlanan öğrenci ve öğretim üyelerinin değişim süresi en az bir en fazla iki yarıyıldır.

Farabi Değişim Programı’ndan kimler yararlanamaz?

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıflarına kayıtlı öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıla kayıtlı olan öğrenciler Farabi Değişim Programı’ndan yararlanamaz.

Kaç kez Farabi Değişim Programı’ndan yararlanabilirim?

Öğrenim hayatı boyunca yalnızca bir kez Farabi Değişim Öğrencisi olunabilir.

Daha önce Erasmus’tan yararlanan öğrenci Farabi Değişim Programı’ndan da yararlanabilir mi?

Evet

Programdan yararlanabilmek için nereye başvurmalıyım?

Değişim Programı’na katılmak için okuduğunuz yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne başvurmalısınız.

Farabi Değişim Programı’nda yabancı dil şartı aranır mı?

Kısmen. Gideceğiniz üniversitenin eğitim dili kısmen ve ya tamamen İngilizce ise, yabancı dil belgesi istenebilir.

Farabi Değişim Programı’ndan yararlanarak hangi üniversitelere gidebilirim?

Kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun karşılıklı olarak protokol imzalamış olduğu yükseköğretim kurumlarına gidebilirsiniz.

Gidilen yükseköğretim kurumunda alınan ders sayısı mı, ders kredisi mi önemlidir?

Alınan ders kredisi önemlidir. Ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS sistemi de izlenebilir. Ders başarı durumuna göre alttan ve ya üstten ders almaya engel yoktur.

Değişime katılmaya hak kazandığı halde programa katılmayan öğrenci için nasıl bir işlem yapılır?

Değişime hak kazandığı halde hakkından feragat etmek isteyen öğrenci, feragat dilekçesi yazarak Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne teslim eder. Hastalık, kaza gibi nedenlerle değişime katılmayan ve mazereti uygun görülen öğrenci, mazereti sona erdikten sonra saklı hakkını kullanır. Mazeretinin belgesi dosyasında saklanır. Değişime hak kazanıp da derslere kayıt yaptırmadığı tespit edilen öğrencinin hakkı feshedilir ve bursunun iadesi istenir. Bir daha değişimden yararlanamaz.

Değişim Programı sonrasında yapılması gerekenler nelerdir?

Değişime katılan öğrenci, geçirdiği eğitim dönemine ait not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu kendi kurumunun Farabi Kurum Koorddinasyon Ofisi’ne teslim eder.

Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi?

Evet

Farabi Değişim Programı Vakıf üniversitelerini kapsamakta mıdır?

Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler.

Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi?

Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

Farbi öğrencisi alttan ve üstten ders alabilirmi?

Evet

Farabi Öğrencisinin Diplomasında programla ilgili bir not oluyormu?

Hayır

Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu?

Hayır

Öğrenciler ve öğretim üyeleri değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar?

Evet

Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilecek midir?

Evet

Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak?

Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. 

Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak?

Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz?

Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.

Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı?

Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi?

Hayır

Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır?

Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi?

Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.

Gidilen üniversitelerin öğrencilere yurt, barınak, vb. sağlama konusunda mükellefiyetleri var mıdır?

Hayır, fakat üniversitelere bu konularda yardımcı olunması tavsiye edilmiştir.

Birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz deniliyor, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler mi?

Evet.

Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler mi?

Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

İkinci Öğretimden Birinci Öğretime başvuru nasıl olacak?

İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı taktirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir.

Gittiğim üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir miyim?

Farabi Değişim Programı kapsamında gittiğiniz üniversitenin yaz okulundan faydalanamazsınız.

Geçme notum gittiğim üniversiteninki mi olacak yoksa kendi üniversitemin notu mu dikkate alınacak?

Farabi Değişim Programı öğrencilerinin ders geçme notunun denkleştirilmesinde söz konusu program çerçevesinde Farabi öğrencisi olarak öğrenim gördükleri üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren "öğrenim protokolü" ile bilgilendirilir.